Cjenik

Cijene prijevoda mogu varirati s obzirom na njegovu kompleksnost, hitnost i obim. Kako biste dobili konkretnu procjenu teksta za prevođenje, najbolje je zatražiti ponudu, koju ćete dobiti nakon detaljnijeg opisa usluge koju trebate.

Obračunska jedinica

Obračunska jedinica je normirana kartica teksta koja iznosi 1500 slovnih znakova s razmacima. Normirana kartica ima 30 normiranih redaka, a 1 normirani redak iznosi 50 slovnih znakova s praznim mjestima.

Norma prevođenja

Dnevna norma prevedenog je:

  • Sa stranog jezika na hrvatski: 6 kartica dnevno po radnom danu
  • Sa hrvatskog na strani jezik: 5 kartica dnevno po radnom danu

Povećanje cijene:

Za dnevnu normu od 7 – 9 kartica obračunava se žurna pristojba od +30%, a za više od 9 kartica obračuna se +50% od redovne cijene za sve kartice teksta.

Dan primitka i predaje prijevoda ne računa se u rok prijevoda.

Cijene svih prijevoda neradnim danom ili vikendom uvećavaju se za 50%.

Svaki prijevod sa stranog jezika i na strani jezik koji treba biti dovršen istoga dana po primitku izvornika smatra se veoma žurnim prijevodom, bez obzira na opseg.

POPUSTI

ODOBRAVAMO POPUST ZA VEĆE KOLIČINE TEKSTOVA!
U slučaju stalne poslovne suradnje te za veće količine tekstova postoji mogućnost ugovaranja individualnih popusta.

USMENO PREVOĐENJE:

Cijena se dogovara po satu rada, a minimalna satnica je 2 sata.

Radi kvalitetne pripreme prevoditelja, koja je preduvjet za uspješan prijevod, 2 dana prije usmenog prijevoda potrebno je poslati odgovarajuće materijale (teme, sudionici sastanka, govori, općeniti podatci o tvrtkama, sudionicima, itd.).

Cijena konsekutivnog/simultanog prevođenja: na upit

USLUGE SUDSKOG TUMAČA:

Cijene usluga sudskog tumača uređene su Pravilnikom o radu stalnih sudskih tumača. (link na pravilnik: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/289971.html)

Narudžba i dostava prijevoda

Prijevod je moguće naručiti / dostaviti elektroničkim putem (e-mail), telefaksom, na CD-u, USB-u, redovnom poštom, kurirskom službom ili osobno.

Povjerljivost podataka

Sa svim tekstovima postupat će se strogo povjerljivo i neće biti dostupni trećima, osim ako to nije izričito naznačeno, s iznimkom tekstova koji su namijenjeni javnom objavljivanju.

Najbrži i najjednostavniji način da nas kontaktirate i u kratkom roku unaprijed dobijete sve bitne podatke o željenoj usluzi jest da zatražite ponudu putem elektroničkog obrasca.