Upoznajte se s nama

Više o Euroglossi

Tvrtka Euroglossa d.o.o. specijalizirana je za kvalitetan, stručan, brz i provjeren prijevod. U više od 20 godina iskustva u stručnim prijevodima sa zadovoljstvom možemo reći da smo realizirali velik broj prijevoda na razne strane jezike za tvrtke i privatne osobe, ali i stekli mrežu stručnih prevoditelja i sudskih tumača.

Saznajte više

Prijevodi stručnih tekstova za
pravne i fizičke osobe

Specijalizirani smo za pisano tehničko prevođenje i usmene prijevode (konsekutivno prevođenje, tumačenje šaptanjem) s područja elektrotehnike, strojarstva, medicinske tehnike, stomatologije, kemije, prava i sličnih specifičnih tematika.

Privatnim osobama nudimo ovjerene prijevode svih vrsta tekstova i dokumenata za sljedeće jezike: njemački, engleski, francuski i španjolski. Usluge ovjerenih prijevoda za privatne osobe obavljaju ovlašteni sudski tumači, a tekstovi imaju pravnu valjanost.

Prijevodi stručnih tekstova -
tehnika/medicina /stomatologija/pravo
na četiri svjetska jezika i hrvatski

hrvatski 100%
engleski 98%
njemački 82%
španjolski 93%
francuski 74%

Kako zatražiti ponudu?

Česta pitanja

U kojem obliku se šalje tekst na prijevod?

Tekst za prijevod u većini se slučajeva šalje u obliku tekstualnog dokumenta tipa Word ili sličnog, u privitku e-pošte. Isto tako tekst za prijevod možete poslati i u obliku PDF-a, slike (jpg), skena… U slučajevima kad je to baš potrebno, npr. kod nekih ovjerenih prijevoda, možete poslati ili osobno donijeti i fizički dokument

Kako se određuje cijena usluge?

Cijena kartice izračunava se na osnovi najmanje obračunske jedinice odnosno jedne prevoditeljske kartice koja sadrži 1500 znakova s razmacima, a ovisi o jeziku koji se prevodi, stručnom području, rokovima isporuke, dodatnim uslugama itd.

Je li prevedeni tekst i lektoriran?

Prijevodi bez lekture jeftiniji su od onih koji se lektoriraju, no takvi bi se nelektorirani pisani prijevodi u pravilu trebali koristiti samo za neku internu ili osobnu uporabu, nipošto za objavljivanje ili kao npr. službeni dokumenti. Lekturom prijevoda, a to je u suštini dodatna stilska i gramatička provjera, osigurava se da prijevod bude “premium” kvalitete. Pošto prevođenje nije isto što i lektoriranje, samo se kombinacijom ovih dvaju postupaka dobivaju prijevodi vrhunske kvalitete.

Što je pisano prevođenje?

To je pisano prenošenje poruke iz jednog jezika u drugi. Mnogi pretpostavljaju da je prevođenje jednostavno i da se svodi samo na zamjenu svake riječi adekvatnom riječju na drugom jeziku. Međutim, prevođenje je mnogo zahtjevnija vještina. Za prijevod samo jedne fraze ili rečenice, prevoditelj mora shvatiti smisao, odlučiti kako taj smisao prenijeti na strani jezik, odabrati prikladnu terminologiju ciljnoga jezika, u potpunosti razumjeti gramatički sustav izvornoga jezika i to pretočiti u gramatički sustav ciljnoga jezika. Mnoge riječi nemaju adekvatnu riječ u drugom jeziku. Neke fraze, ako se prevedu riječ po riječ, na drugom jeziku neće imati smisla ili mogu značiti nešto sasvim drugo.

Što je konsekutivno prevođenje?

Govornik iznosi svoju prezentaciju te nakon nekoliko rečenica ili minuta govora zastane, a zatim prevoditelj prenosi značenje na drugi jezik. Ovisno o složenosti i zahtjevnosti govora, pauze se prave nakon pola minute, jedne minute ili čak nakon 5-7 minuta.

Provjerite ostala pitanja

Kontaktirajte nas

    Select FileUpload File